maanantai 24. kesäkuuta 2013

Syksyn koulutuskalenteri täydentyy

Järjestöt lähidemokratian tukena hankkeessa koulutetaan syksyllä ajankohtaisista teemoista Oulussa, Lahdessa, verkossa ja Tampereella:


******

ALAKKONÄÄ  - RAKKAUVESTA KULTTUURISEEN INNOSTAMISEEN-KOULUTUSTAPAHTUMA
Aika:   9.-10.11.2013
Paikka:  Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu

LA 9.11.2013 klo 9.30-17.15
Yhteisön innostaja
Yhteisötyö kulttuurisena muutosvoimana, Tio, toimittaja Pilvi Kallio

Mikä on osallistamisen pienin tekijä, ja mihin siitä päästään? Työpajassa tutustutaan matalan kynnyksen osallistaviin tekoihin, joita voi toteuttaa missä ja milloin vain. Katsotaan kuinka kiinnostavaa toiminnallista ja visuaalisesti näyttävää aktiota niistä syntyy. Samalla tutkitaan yhteisöllisyyden ja kollektiivin käsitteitä ja niiden ilmenemistä turuilla ja toreilla.

Pilvi on toiminut teatteri-ilmaisun ohjaajan, yhteisötaiteilijan, tuottajan, opettajan, fasilitaattorin ja toimittajan ammatissa yli kymmenen vuotta. Häntä on kiitetty mm. viime vuonna päättyneen hienosti suunnitellun ja organisoidun Kansalaisnavigointi -hankkeen onnistuneesta vetämisestä.

SU 10.11.2013 klo 9-15
Ihmisen innostaja
Puheenjohtaja: innostava suunnannäyttäjä
KM, työnohjaaja, TRO Leena Nousiainen

Yhteisön johtaminen vaatii puheenjohtajalta tietoa ja taitoa ohjata kokonaisvaltaisesti toimintaa, havaita ryhmässä olevia ilmiöitä sekä toimia innostavana valmentajana. Yhteisöjen ja niissä toimivien ryhmien johtaminen on entistä haastavampaa. Löytyisikö toimintamallien päivityksestä apua? Työpajassa vuorottelevat uusi tieto, kokemusten jakaminen, keskustelu ja erilaisten harjoitusten avulla ratkaistavat yhteisöjen toimivuuteen liittyvät kysymykset.

Leena on toiminut useita vuosia yhteistyössä organisaatioiden, työyhteisöjen, yksittäisten työryhmien ja henkilöiden kanssa mm. koulutus-, opetus-, sosiaali- ja kulttuurialoilla. Työnohjaajana Leena on opiskellut psykodraamaohjaajaksi ja vahvistanut osaamistaan ryhmädynamiikassa sekä organisaatioon ja muutokseen liittyvissä kysymyksissä (TRO = toiminnallinen ryhmätyönohjaaja).

Ilmoittautumisia otetaan vastaan verkkolomakkeella 15:nnestä kesäkuuta Aleksis Kiven päivään, 10.10.2013 saakka. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Työpajasta 10.10. mennessä ilmoittamatta pois jääneeltä perimme 30 €:n varausmaksun.


******

Välineitä nettikokouksiin ja -palavereihin

-verkkokoulutus 29.10.2013 - 19.11.2013

Kurssi tarjoaa välineitä ja ideoita verkkokokoustamisen vasta-alkajille. Neljässä tapaamisessa tutustutaan ilmaisiin verkkopohjaisiin ohjelmiin ja työkaluihin sekä erilaisiin menetelmiin, joita voi hyödyntää yhdistyksen verkkokokouksissa ja -palavereissa.

Kurssitapaamiset ovat aina tiistaisin klo 17:30 - 19:00 verkossa:

    29.10.2013 Kurssin orientaatiotapaaminen -oppimisympäristö tutuksi
    05.11.2013 Onnistuneen nettikokouksen tai -palaverin järjestäminen ja toteuttaminen
    12.11.2013 Työkaluja ideointiin ja dokumentointiin
    19.11.2013 Työkalujen hyödyntäminen yhdistyksen toiminnassa

Verkkokurssille osallistuminen on helppoa. Tarvitset vain toimivan nettiyhteyden. Lisäksi suosittelemme kuulokemikrofonisetin käyttöä.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja Eija Majoinen 040-7389884

*****

Sosiaalinen media yhdistysviestinnän apuna
-avoin ja suljettu viestintä uusia verkon ilmaisohjelmia hyödyntäen.
Kurssi on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille ja muille tiedotuksesta vastaaville.
Aika: 16.9. ja 19.9. (huom! päivämäärät muuttuneet alkuperäisestä) klo 9-11.30
Kurssipaikka  Monitoimitalo 13, Tampere
Kouluttaja Minna Ertimolla on pitkäaikainen kokemus järjestötiedottamisesta
Koulutus on osallistujalle ilmainen.
Ilmoittautumiset tuula.hyystinmaki@kansalaisfoorumi.fi


Sosiaalinen media yhdistysviestinnän apuna

Aika:  ma 7.10. ja to  10.10.2013,  molempina päivinä klo 9-11.30
Paikka: Monitoimitalo 13, Tampere

Sisältö
1) Millaisia viestintätarpeita järjestöillä on?
2) Työkalut tutuiksi
- Sosiaalisen median päätyökalut
- Vinkkejä, miten työkaluja voi käyttää viestinnässä
3) Vinkkejä, ohjeita ja sääntöjä
- Miten kirjoitan nettiin
- Sano se someksi - sanasto haltuun
- Hieman tietoturvasta
4) Oman järjestön some-suunnitelma
- Mistä liikkeelle?
- Oman järjestön some-suunnitelman hahmotteleminen
Kouluttaja viestinnän asiantuntija Minna Ertimo

Koulutus on ilmainen, ja osa sivistysjärjestöjen yhteishanketta Järjestöt lähidemokratian tukena,
www.osallistu.fi. Koulutuspaikka on Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, 33100 Tampere. Koulutus on suunnattu yhdistys- ja järjestötoimijoille, jotka haluavat kehittää järjestönsä viestintää sosiaalisessa mediassa. Ilmoittautuminen koulutukseen 6.9. mennessä: tuula.hyystinmaki@kansalaisfoorumi.fi.

******KEHITY VAIKUTTAJANA!
Työvälineitä ammattijärjestöjen aluevaikuttamiseen

Aika ja Paikka: 21.9.2013 Tampereella ja 5.10.2013 Oulussa
Kohderyhmä: Palkansaajakeskusjärjestöjen (Akava, SAK ja STTK) nimeämät edustajat Maakuntien yhteistyöryhmiin (MYR) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY).
Tavoitteet: Tavoitteena on antaa välineitä paikalliseen vaikuttamistyöhön. Koulutuksessa opitaan keräämään taustatietoa ja kokoamaan yhteistyöverkoston vaikuttamistyön tueksi ja pitämään yhteyttä oman verkoston kanssa. Koulutus lisää ymmärrystä siitä, miksi yhteydenpito keskusjärjestön suuntaan on tärkeää ja miten tätä yhteyttä voi tehostaa. Koulutuksesta saa näkemystä siihen, mihin asioihin osallistujien odotetaan vaikuttavan ja missä vaiheessa. Lisäksi opitaan, kuinka palkansaajajärjestöjen näkyvyyttä voisi lisätä paikallisesti ja miten lähestyä mediaa.
Toteutus ja sisältö: Koulutus toteutetaan palkansaajakeskusjärjestöjen Akavan, SAK:n ja STTK:n yhteistyönä. Toteutuksesta vastaavat keskusjärjestöjen ohella TJS Opintokeskus, TSL-opintokeskus ja KSL-opintokeskus.
Toteutus: Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, lähiopetuspäivästä, neljästä verkkoseminaarista sekä kehittämistehtävästä ja siihen liittyvästä verkkokeskustelusta.


*****


Eläkeläiset ry:n aluejärjestöjen opinto- ja neuvottelupäivät – teemana vanhuspalvelulaki ja vanhusneuvosto vaikuttamisen paikkana (toteuttajana Eläkeläiset ry ja KSL-opintokeskus).   
Kurssi on suunnattu vanhusneuvostojen jäsenille ja mahdollisille tuleville jäsenille.
4.-6.10.2013, Varkaus.
Kurssilla tutustutaan uuteen vanhuspalvelulakiin ja sen vaikutukseen vanhusneuvostojen rooliin. Kurssilla vahvistetaan vanhusneuvoston jäsenten osaamista kunnallisen tason vaikuttamisen prosessista ja keinoista.  


Sosiaalinen media järjestötyössä (toteuttajana KSL-opintokeskus ja Parasta lapsille ry).
5.10.2013, Helsinki.
Kurssi on suunnattu järjestön paikallisyhdistysten tiedotusvastaaville.
Kurssilla tutustutaan sellaisiin sosiaalisen median työkaluihin, joista on
yhdistykselle hyötyä. Harjoitellaan sosiaalisen median käyttöä ja tehdään suunnitelma sen käytöstä. 


Järjestöjohtamisen jatkokoulutus (toteuttajana KSL-opintokeskus ja Malmin Eläkeläiset).
7.-8.10.2013, Helsinki.
Kurssi on suunnattu paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenille.
Kurssilla syvennetään pohdintaa siitä, mitä osa-alueita yhdistystoiminnan johtamiseen sisältyy ja missä johtaminen näkyy sekä tutustutaan osallistavaan johtamis- ja toimintatyyliin. Järjestöjohtamisen kehittäminen 
Toteuttajana KSL
Kohderyhmä: Malmin Eläkeläiset ry:n aktiivit
Aika; 7.-8.10.2013, Helsinki.
Sisältö: Koulutuksessa syvennetään yhdistysjohtamisen osaamista. Teemoina ovat johtamiset roolit yhdistyksessä, osallistava johtamistapa ja kehittävä ote sekä ongelmien ja ristiriitojen käsittely. 

 

maanantai 10. kesäkuuta 2013

Syksyn koulutuksiin voi jo ilmoittautua!

Järjestöt lähidemokratian tukena- hankkeen syksyn koulutusten suunnittelu etenee. Tulossa on muun muassa Kansalaisvaikuttamisen ABC-webinaarisarja, Vauhtia ja ideoita vertaisopintoryhmän vetämiseen sekä Videolla tehoa yhdistyksen viestintään- koulutukset. Alla tarkemmat tiedot sekä linkit ilmoittautumislomakkeisiin.

Kansalaisvaikuttamisen ABC- webinaarisarja

Kansalaisvaikuttamisen ABC webinaarisarja käsittelee kansalaisen vaikuttamisen mahdollisuuksia erilaisen paikallisen yhdistystoiminnan kautta: pääset tutustumaan poliittiseen vaikuttamiseen, paikallisten kulttuuri- yms. yhdistysten vaikuttamiseen sekä työpaikoilla vaikuttamiseen. Lisäksi seminaarisarjassa tarjotaan tuhti paketti tietoa yleisesti kuntalaisen vaikuttamiskanavista ja vaikuttamismahdollisuuksista. Seminaarisarja järjestetään  verkossa Adobe Connect Pron välityksellä.
OHJELMA
25.9. klo 17.30-19.00  Kuntalaisen mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa omalla asuinalueellaan ja kunnassa, luennoitsijana Ritva Pihlaja
2.10. klo 17.45-19.00 Kansalaistoiminta – lailliset oikeudet, luennoitsijana Kalevi Hölttä
9.10. klo 17.45-19.00 Miten työelämässä vaikutetaan? luennoitsijana Sikke Leinikki
16.10. klo 17.45-19.00 Yhteisötaide vaikuttamisen välineenä, luennoitsijana Mirja Hiltunen
23.10. klo 17.45-19.00 Mitä osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja paikallinen poliittinen yhdistystoiminta tarjoaa? luennoitsijana Sanna Hämäläinen
30.10 klo 17.45- 19.00 Miten kyläyhteisössä vaikutetaan?  luennoitsijana Timo Reko
6.11. klo 17.45- 19.00 Avoin päätöksenteko yhdistyksissä ja verkostoissa, luennoitsijana Raimo Muurinen 

Ilmoittaudu mukaan tästä 20.9. mennessä https://osallistu-fi.directo.fi/opi-vaikuttamaan/kansalaisvaikuttamisen-abc-webin/

*****

Videolla tehoa yhdistyksen viestintään pe 20.9. (toteuttajana OK-opintokeskus)

Päivän kestävän koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppii ymmärtämään videovälitteisyyden mahdollisuudet yhdistyksen viestinnässä, tuottamaan verkkolähetyksen sekä kuvaamaan ja tallentamaan videoleikkeen verkkosovelluksen avulla. Lisätiedot ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyy sivulta https://www.okryverkko.net/?page=WWWMarkkinointiIlmoitus&ok=true&ID=150718
  Ilmoittautumisaika päättyy 6.9.2013

****

Vauhtia ja ideoita vertaisopintoryhmän vetämiseen 14.9.-19.10. (1 op)  (toteuttajana OK-opintokeskus)

Koulutuksen tavoitteena on ideoida ja suunnitella pienryhmien/vertaisryhmien tapaamisia monipuolisesti erilaisia ryhmäharjoituksia ja vuorovaikutuskanavia hyödyntäen. Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä (14.9. ja 19.10.) sekä niiden välillä itsenäisesti toteutettavasta ryhmäharjoituksesta ja verkkotyöskentelystä.

 Ilmoittautuminen 2.9. mennessä sivun 'Ilmoittaudu'- linkin kautta  https://www.okryverkko.net/?page=WWWMarkkinointiIlmoitus&ok=true&ID=138765